Logo Logo
Hibe Kurtları

Yıllardan bu yana  danışmanlık( KOBİ,İşletme ve Yatırımcı Danışmanlığı Hibe Süreçleri) sektöründe yer alan Brüksel Uzmanları Danışmanlık ‘tan sizler için yeni bir  hizmet  , Hibe Kurtları !

Ülkemizde hibe programları ve hibe destekleri son 10 yıl içinde gerek hibe sunulan hedef kitlenin genişlemesi ( neredeyse her konu ve sektör için hibe desteği sunulmaktadır.) gerekse sunulan hibe miktarlarının artması KOBİ ve girişimcilerimizin sektörel gelişimleri ve rekabet güçlerinin artması bakımından önemli bir iti güç olmuştur.

İşletmeler kuruluş aşamasından, yeni makine alımına, personel ihtiyaçlarından kurumsallaşma, markalaşma yeni pazarlara açılma, yeni ürün yapma ve kapasite arttırma vb. hemen hemen her konu ve başlıkta Devlet tarafından çeşitli kurum ve kuruluşları ile hibe ve faizsiz Devlet kredileri ile desteklemektedir Ülkemiz girişimcileri ve KOBİ’lerimizin Devletimiz tarafından desteklenmesi güçlük bir ekonomik yapı, güçlü KOBİ ve güçlü Türkiye! hayallerimizi gerçeğe yaklaştırmaktadır.

Devamını Oku...

Son yıllarda Devletimiz tarafından işletme, KOBİ ve girişimcilerimize  sunulan teşvikler, hibe  desteklerini ve hibe miktarlarının artması ile KOBİ ve işletmelerin bu hibe  desteklerine  erişimlerinde önemli bir  rol oynayan Hibe Danışmanlığı sektörünü de  hareketlenmiştir. Ancak bu hareketlilik Danışmanlık Sektörün’de kalite ve güvenirlik sorunlarını daha da pekiştirip gün yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Sektörde belli bir denetim ve meslek standardı olmaması sebebi ile her önüne gelen  ‘’ Ben KOBİ Danışmanıyım’’  diyerek bazen halisane bazen ise tamamen kötü niyetlerle piyasa talebini karşılanmaya çalışmıştır.

Geldiğimiz noktada ise gerek hibe desteği sunan kurum ve kuruluşlar gerekse sektör temsilcileri ve danışman firmalardan hizmet alan müşterilerin vermiş olduğu beyanlar neticesinde ‘’Danışmanlık Sektörü’’ ne yazık ki dolandırıcılık sektörü ile bir olarak anılmaya başlanmıştır. Durum öyle bir hal almıştır ki ne hizmet sunan danışman, ne hizmet alan müşteri,  nede hibe desteği sunan kamu kurum ve kuruluşları Danışmanlık Sektöründen memnundur.

Bu durumun başlıca sebepleri arasında;

1-Sektörde belli bir kalite standardının olmaması.

2-Sektörde denetim olmaması sebebi ile dolandırıcılık vakalarında artış.

3-Hizmet fiyat standardının olamaması.

4-Yeterlilik, bilgi ve deneyimi olmayan kişi ve firmaların sektöre girip sektörün itibarını zedelemesi vb.

Devamını Oku...

Sektörün almış olduğu en ağır darbe ise halende günümüzde yaygın olarak yapılan hibe dolandırıcılığıdır.(Hibe Dolandırıcılığı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

KOSGEB başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşunun yapmış olduğu kamu spotları ve uyarılara rağmen her gün binlerce girişimci, işletme ve KOBİ sözde danışmanlık adı altında’’ hibe alma umudu ile’’bahsi geçen bu umut tacirlerine binlerce lira para kaptırıp ,dolandırılmaktadır.

Brüksel Uzmanları Danışmanlık olarak sektördeki bu olumsuz gelişmeleri daha önceden ön gören işletmemiz,’’Kurulup hizmet sunduğu günden bu yana sektöre Kalite ve Güven odaklı danışmanlık hizmeti sunmuş ve buna paralel olarak Ülkemizdeki Danışmanlık Sektörüne öncülük etmiştir. Firma olarak sektöre kazandırmış olduğumuz ilk yenilik olan ; Danışmanlık Hizmet Garanti Sözleşmesi ve %100 Kesin Hibe Desteği Alma Garantisi terim ve iş süreçleri sektörde güven ve kalite çıtasını yükseltmeye yönelik olarak yapılmış başarılı çalışmalarımızdan bazılarıdır.

Brüksel Uzmanları Danışmanlık olarak hizmet sunduğumuz günden şimdiye kadar birçok il ve bölgeden çeşitli danışman firmalar ile iş odaklı çözüm ortaklıkları geliştirip ,benimsemiş olduğumuz iş ahlakı ve deneyimlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Bu paylaşımlar neticesinde alt yapı hazırlığı ,resmi ve hukuki süreçleri 5 yıla yakın bir süre alan, Aracısız Hibe Alma Çözümleri Sistemi kuruldu. Brüksel Uzmanları Danışmanlık çatısı  altından bir  araya  gelen , 25 farklı Çözüm Ortağı Danışman Firma Türkiye’nin çeşitli il ve bölgelerde bir birinden farklı alanda KOBİ Uzmanları ile KOBİ Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.Çözüm Ortağı Danışman firmalarımızda çalışan ve her biri  kendi alanında en iyi olan KOBİ Uzmanları  arasından seçilen danışmanlarımız Aracısız Hibe Alma Çözümleri Sistemi kapsamında Hibe Kurtları olarak adlandırılmaktadır.

Hibe Kurtları’nın da aralarından bulunduğu Çözüm Ortağı Paydaşları görmek için Danışman Havuzunu   inceleyiniz.

Devamını Oku...

Ülkemizdeki farklı bölge ve illerinde bulunan, işletme KOBİ ve girişimcilere yönelik çeşitli Devlet kurum ve kuruluşları( yurt içi ve yurt dışı) için hibe, kredi ve teşvik vb. konularda işletme  danışmanlığı(hibe alma )yapan 25 farklı profesyonel Danışmanlık firması -Aracısız Hibe Alma Çözümleri Sistemi – adlı ortak bir çatı altında  bir  araya gelip yeni bir sistem kurmuştur. Bu sistem ile hibe almak isteyen KOBİ ve işletmelere daha kaliteli, nitelikli ve güvenilir hizmet sunulurken, yine bu sistem ile  sektöründe iyi olan firmaların tabir  yerinde ise çürük yumurta olan firmalardan ayrışmış ve çeşitli standartlara göre  Danışmanlık konusunda Akredite olup ortak bir çatı altında ( Aracısız  Hibe Alma Çözümleri) bir  araya  gelmiştir.

25 farklı profesyonel ve nitelikli danışmanlık firması Proje Paylaş sistemi adlı bu yeni sistemin çekirdek kadrosu , uçurucu beyin takımı ve itici gücüdür. 25 farklı KOBİ Danışmanlığı firmasının oluşturmuş olduğu bu iş birliği ve güç birliği ile kurulan Aracısız Hibe Alma Çözümleri - Proje Paylaş - Sisteminde yer alan danışman firmaların her biri Ülkemizde kendi alanında işini hakki ile yapan profesyonel ve nitelikli KOBİ ve Hibe Danışmanlığı firmalarıdır. Hibe Kurtları bahsi geçen bu firmalarımızda aktif olarak çalışan, yıllardır binlerce KOBİ ve işletmeye başarılı hizmetler sunmuş deneyimli KOBİ ve İşletme Uzmanlarıdır. Bu KOBİ Uzmanı (Hibe Kurtları) ilgili danışmanlık alanlarında ülke genelinde sektörünün en nitelikli ve deneyimleridir.

En iyiler ile çalışmak isteyenler Hibe Kurtlarını tercih eder.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler