Logo Logo
Yeni İş Yeri Açan Genç Girişimci İçin Vergi İndirimi

2016 yılın  başlarında KOSGEB Girişimcilik Desteği hibe  ve faizsiz  kredi  destekleri miktarlarının artması ve yine  aynı yıl Genç Girişimciler için vergi istisnası girişimci gençler için büyük bir fırsattır.

Bir çok girişimci  KOSGEB’in yeni iş yeri açma  desteği kapsamında KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile 50.000 TL hibe 100.000 TL   faizsiz  kredi  desteği alırken  belli başlı şartları  sağlayan girişimcilerde hem  KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanmakta  hem de 3 yıl boyunca 75.000 TL ’ye kadar vergi indirimi( Kazanç İstisnası) desteğinden yararlanmaktadır. 3 yıl uygulanacak olan ve 75.000*3=225.000 TL ‘ye kadar  vergi avantajına  sahip olmak bir çok girişimci için rakiplerine karşı büyük avantajlar  sağlayacaktır. Bu vergi indirimi hakkında hazırlanan yazımızın  yeni iş yeri açan girişimcilerin yoluna ışık tutması dileğiyle…

Devamını Oku...

10 Şubat 2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ‘’6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunEK-6 ‘’ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mülga Mükerrer Madde 20. maddesi tekrar açılmış ve söz konusu maddeye ”Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” başlığı yer almıştır.

Genel olarak bu vergi indirimi ile ; yeni iş yeri açan gençlerin, açmış oldukları iş yerlerinin ilk 3 yıl vergi yüklerini hafifletmek amaçlanmaktadır dersek yanlış olmaz.Destek duyurusunun yapıldığı günlerde KOSGEB Girişimcilik destek miktarlarının artması  tesadüfü olmayıp, KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile Devletin sağlamış olduğu 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz kredi desteği tabir  yerinde ise  bu vergi istisnası ile taşı gediğine koymuştur.

Aşağıdaki şartları taşıyan genç girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, istisnanın üstündeki kazançları ise genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir. 75.000 TL’lik istisna tutarı üç vergilendirme dönemi için toplam istisna tutarı olmayıp her vergilendirme dönemi için ayrı ayrı uygulanacak olan bir istisna tutarıdır. ‘’Bir başka anlatımla genç girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılı dahil üç takvim yılı boyunca her takvim yılı için elde ettikleri kazancın 75.000 TL’si için gelir vergi alınmayacaktır 75.000*3=225.000 ‘’Ancak bu istisna genç girişimcilerin gelir vergisi kanunun 94 üncü maddesi uyarınca kesinti yoluyla ödeyecekleri vergiyi kapsamamaktadır.

İstisnadan Yararlanma Şartları

* Tam mükellef gerçek kişi olmalıdır. Gerçek kişiler ise şahıslardır. İkametgahı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar gelir vergisi kanununa göre tam mükellef kabul edilir. Bunlar dışındaki kişiler ise dar mükellef gerçek kişi kabul edilir ki bunların bu istisnadan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

* Mükellef oldukları tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmalıdır. Yani işe başladıkları tarih itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmaları yeterli olup sonraki vergilendirme dönemlerinde 29 yaşını doldursalar dahi işe başladıkları vergilendirme dönemi dahil üç vergilendirme döneminde istisnadan yararlanabileceklerdir.

* Ticarî, Ziraî ve Serbest meslek faaliyetine nedeniyle ilk defa mükellefiyet tesis etmiş olmalıdır. Daha önce bu faaliyetleri nedeniyle mükellefiyet tesis edenler ise bu istisnadan yaralanamazlar. Ayrıca ilk defa adlarına mükellefiyet tesis edilse dahi mevcut bir işletmeye veya mesleki bir faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekir. Ancak ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar nedeniyle adlarına ilk defa mükellefiyet tesis edilse dahi bu istisnadan yararlanamayacaklardır.

* Yeni iş kuracak genç girişimcilerin kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)

* İşe başlama bildiriminin yasal süresi içinde yapılmış olmalıdır. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on (10) gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca ilgili vergi dairesine yapılır.

* Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununa göre Ticarî, Ziraî ve Serbest meslek faaliyetine ortaklık şeklinde yapılması mümkün olduğundan bu faaliyetlerin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde ise tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla yukarıda saydığımız şartları taşıması gerekmektedir.

Ticarî, Ziraî ve Serbest meslek faaliyetine nedeniyle ilk defa mükellefiyet tesisi etmiş tam mükellef gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden kazanç elde etmemeleri veya 75.000 TL’lik istisna tutarının altında kazanç elde etmeleri durumunda ise yine yıllık beyanname vermeleri gerekecek ancak gelir vergisi ödemeyeceklerdir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği hibe ve faizsiz kredi desteği fırsatlarını öğrenmek için tıklayınız.

KOSGEB’in diğer hibe ve  faizsiz  kredi destekleri ve bu hibe destekleri için sizlere sunulan Aracısız Hibe Alma Çözümlerini hemen görmek için WWW.KOSGEPROJE.COM ’u ziyaret ediniz

Girişimciler,KOBİ ve İşletmeler için sunulan diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Hibe Destekleri ve bu hibe destekleri için sizlere sunulan Aracısız Hibe Alma Çözümlerini hemen görmek için WWW.PROJEYUKLE.COM’u ziyaret ediniz.

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler