Logo Logo
Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Kuruluş Maliyeti Ne Kadardır?

Bir çok girişimci gerek prestij, gerek ortaklı yapısı gerekse  yüksek cirolarına  rağmen  sabit  vergi avantajları  sebebi ile Limited Şirket kurmak istemektedir. Ben gerçek bir  girişimciyim  ve bu yolda ilerlemekten korkmuyorum diyenlerin tercihi LİMİTED ŞİRKET kurmaktır. Bu  başlık altında Limited  Şirket Nedir ? Nasıl Kurulur? Limited Şirket Kuruluş Aşamaları ve şirket kuruluş maliyetleri detaylı olarak anlatılacaktır.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, belli bir gerçek yahut tüzel kişi tarafından ekonomik faaliyetler gerçekleştirmek amacı ile kurulan şirket türüdür. En fazla 50 kişiye kadar ortaklı bir yapı oluştura bilir. Her bir ortak şirket ana sözleşmesinde belirlenen hükümlerce yetki ve pay sahiptir. Yeni TTK ile Limited şirketler tıpkı tek kişilik şahıs işletmeleri gibi tek kişi ile kurula bilir. Limited Şirketlerde Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Limited Şirket Kurmanın Avantaj ve Dezavantajları

Avantajları

Ortak sayısı;Limited şirketlerini şahıs şirketlerinden ayıran en büyük özelliklerden birisi çoklu ortak yapısına uygun olmasıdır. Bu sayede şirketinize ortaklar alabilir yahut şirketin bir kısmını başka bir şahıs yada şirkete pazarlayabilirsiniz.)

Prestij ;Limitedşirketleri, şahıs şirketlerine göre kurumsal arenada, banka yahut sigorta gibi kuruluşlarda daha avantajlıdır.Bu avantajı bireysel şirketlerde yakalamanız zordur)

Vergi ;Limited şirketleri sabit vergi avantajından faydalanabilir.)

Dezavantajları

Kapatma Süreci;  Limited şirketleri şahıs şirketleri  1-2  gün içinde hemen kapanmaz. Devlet ve yetkili merciler tarafından birçok inceleme ve işleme tabii tutulduktan sonra herhangi bir borç yahut kanuna aykırı faaliyetiniz olmadı ise, şirketiniz tasviye sürecine girer ve ortalama  1 yıl sonunda kapanır. Şirket kapatmak yerine girişimcilere tavsiyemiz şirketlerini devretmeleridir.

Defter Tutma Ücreti ; Limited şirketlerde defter tutma ( muhasebeci ücreti) aylık 600tl-1800tl arasındadır(işçi sayısı ile orantılı)

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Yeni iş yeri kurmak isteyen girişimciler tarafından sıklıkla tercihe dilen diğer bir işletme kuruluş türlerinden Limited Şirketlerdir. Limited şirket kuruluşu ortalama 3-4 gün içinde tamamlanır. Ticaret sicil gazetesi ilanınız ise ortalama 1 hafta içinde çıkar.

LTD ŞTİ kurmak isteyen girişimciler öncelikle işletmeleri için iyi bir muhasebeci bulmalıdırlar. Muhasebeci ile birlikte şirket unvanları, adresi, müdürü ,sermaye, kar dağılımı vb. konularda görüş alıp şirket ana sözleşmesinin genel çerçevesini oluşturarak işe  başlaya bilirsiniz,

1-       Ana sözleşmenin hazırlanması için ;

·         Şirket unvanı

·         Şirket ortakları ve hisse tutarları

·         Şirketin merkez adresi

·         Şirket müdürünün / temsilcinin  kim olacağı

·         Sermaye ve payları belirlenerek yazılmalı, 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısmın ne şekilde ödeneceği(. Minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL’dir.)

·         Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı

·         Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının detayları

Vb  detaylı olarak belirlendikten sonra şirket ana sözleşmesi taslağı oluşturulmuş olur

2-       Şirket  ana sözleşmesi hazırlandıktan sonra ,ana sözleşme Mali Müşaviriniz tarafından MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve 4 ana sözleşme noter huzurunda ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılır, teslim alınır. Noterde ayrıca  şirketi temsile yetkili kişi Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) hazırlatır. Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noter onaylı kimlik suretide düzenletilmelidir.

3-       Şirket ana sözleşmesi ile vergi dairesine gidilerek potansiyel vergi kimlik numarası alınır. Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi nosuna ihtiyaç vardır. Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir .Aynı zamanda rekabet kurumu payı da yatırılarak dekontu alınmalı ve Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmelidir.( Belirlemiş olduğunuz sermayenin 1/4’ünü yani dörtte birini bankaya yatırmanız gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, 10.000,00 TL sermayeniz varsa 2.500,00 TL’lik bölümünü bankaya yatırıp, dekontu ticaret odasına vermeniz gerekmektedir. Ancak bu para sürekli bankada kalmak zorunda değil. Tescil yazısıyla birlikte bankaya gittiğinizde parayı geri alabiliyorsunuz.)

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler;

·         Noter onaylı ana sözleşme 3 adet / yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet

·         Şirket Yetkilisi İmza Beyanı 2 adet

·         Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)

·         Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet

·         Kurucu ortaklar bilgi formu

·         Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı

·         Rekabet Kurumu payı banka dekontu

Gibi belgeler tamamlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler noterde tasdik ettirilmelidir.

Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

·         Defter-i Kebir

·         Yevmiye Defteri

·         Envanter Defteri

·         Genel Kurul Karar Defteri

·         Ortaklar Pay Defteri

·         Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

Şirket ticaret tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur;

·         Noter onaylı ana sözleşme

·         Kira Kontratı

·         Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı

·         Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu tutanak sonrasında şirket vergi dairesinden Vergi Levhası talep edebilir.

Girişimci, yatırımcı tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir. Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa Mali Müşavir aracılığıyla bu işlemlerini de yaptırabilir . Gerçekleştireceği faaliyetin gerekliliğine göre  belediye ruhsatı için ilgili belediyeye başvuru da bulunabilir ve ruhsat talep edebilir.

NOT ; Şirketinizi  kapatmak isterseniz kapatma işlemleri 4-5 günü bulur, kapatma işlemleri için 3500-4000 TL arası bir  gideriniz olurken  şirket ortalama 1 yıla  yakın askıda kalır.Bu süre içinde  kdv ,damga vergileri gibi giderleriniz için 800-900tl  gideriniz olur.

Şirketinizi kapatmak yerine bir başkasına devirde  edebilirsiniz devir işlemleri 2 gün sürer ve devir alan kişi ortalama 3000-3500 TL maliyet ile şirketi devir alabilir.

Limited Şirket Kuruluş Giderleri Ne Kadar?

GİDER  TÜRÜ

GİDER MİKTARI

NOTER GİDERLERİ( DEFTER  VE ANA SÖZLEŞME TASDİKLERİ, İMZA ÖRNEĞİ VB.)

1000-1500

MUHASEBECİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ

450

YAZAR KASA POS

1450

TİCARET ODASI KAYIT

1.000-1.250

FATURA KOÇANI BASIMI( 3 CİLT)

60

KAŞE

20

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA  RUHSATI

250 -2.500

VERGİ DAİRESİ GİDERLERİ

0-100

TOPLAM***

3000-3500

* Perakende satış yapmayan işletmelerin yazarkasa kullanma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

 

Limited Şirket kurmak isteyen girişimcilerin kuruluş aşamasında yapacakları resmi kuruluş giderleri 2016 yılı KOSGEB Girişimcilik Desteği kapsamında hiçbir evrak karşılığı olmadan 2.000 TL ‘ye kadar desteklemektedir. Sadece bu da değil KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında ,işletmenizde faaliyet alanınız veya sektörünüzde üretim ve hizmet amaçlı kullanacağınız makine , teçhizat ,ofis  donanım ve yazılım için 27.000 TL hibe ve 100.000 TL   faizsiz  kredi desteği  sunulmaktadır. Ayrıca işletmeniz için KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında 2 yıl boyunca kira ve personel giderleriniz için 21.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Desteği hibe ve faizsiz kredi desteği fırsatlarını öğrenmek için tıklayınız.

KOSGEB’in diğer hibe ve  faizsiz  kredi destekleri ve bu hibe destekleri için sizlere sunulan Aracısız Hibe Alma Çözümlerini hemen görmek için WWW.KOSGEPROJE.COM ’u ziyaret ediniz

Girişimciler,KOBİ ve İşletmeler için sunulan diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Hibe Destekleri ve bu hibe destekleri için sizlere sunulan Aracısız Hibe Alma Çözümlerini hemen görmek için WWW.PROJEYUKLE.COM’u ziyaret ediniz.

Limited Şirket Aylık ve Yıllık Vergiler

Aşağıda yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olarak  verilmiştir.

·         Her ay KDV

( Sektör ve satışını yapmış olduğunuz ürün ve hizmet göre %1 - %18 arasındadır. Ürün veya hizmet sattığınız müşterinden Devlet adına aldığınız ve o ay sonunda Devlete ödeyeceğiniz vergidir. Örneği; 5.000 TL + %18 kdv-900 TL - bir ürün veya hizmet için fatura kesip karşılığında almış olduğunuz 5.900  TL ’nin 900 TL ’sini vergi olarak ödersiniz.KDV oranlarını görmek için . Ancak işletmelerin  gelir ve gider dengesi göz önüne alındığından işletme için kdv çıkmaya bilirde.)

·         Her ay ( varsa)Personel  Maaşı ve  SGK Primi

(İşletmede çalışan her bir personel için ödenmesi gereken asgari ücret 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi için 1.300 TL ’dir

Sigorta ödemeleri aylık kişi başı asgari ücret üzerinden 568,21 TL olarak hesaplanır, bu rakama düzenli ödeme yapan mükellefler için bu tutar üzerinden(%5) 82,35 TL indirimin yanı sıra şartların sağlanması halinde +100tl ek prim teşviği uygulanır. Böylelikle kişi başı sigorta primi 385,86 rakamına kadar düşürülebilir.

30 gün üzerinden hesaplanan bu rakamları işyerleri kendi işçi sayısıyla çarparak aylık toplam personel giderlerini hesaplayabilirler.

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 1.647 TL, net 1.300 TL’dir. 1 personelin işletmeye toplam maliyeti 1.935,23 TL -255,29 TL   sgk primi+32,94 TL iş veren işsizlik sigorta fonu )

·         Her ay Bağkur priminiz

(01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında en düşük: 568,21 T.L)

·         Üç ay da bir Stopaj

(İşletmeler ücret ve kira gibi ödemeleri yaparken ödemelerin üzerinden %15 - %20 oranlarında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadır.

Yapılan stopaj kesintileri 3 ayda bir muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine bildirip ödenir.

Örnek: 1.000tl kira ödeyen bir işletme yanında 1 personel çalıştırmakta. Bu işletmenin 3 aylık stopaj ödemesi:

Kira 1.000tl*%20=200tl         200tl * 3 ay = 600tl

Personel 1.399,95 * %15= 209,99 – 123,53(AGİ)=86,46tl    86,46 * 3 ay= 259,38

Toplam stopaj: 859,38 TL )

·         Üç ay da bir Geçici Vergi

İşletmelerin yıl içerisinde yapmış oldukları karı 3’er aylık dönemlerde vergilendirilmesidir. İşletme her 3 aylık periyotta o dönemin karını beyan ederek vergisini öder, ödenen vergiler yıl sonunda tüm dönemi kapsayan yıllık vergisinden düşürülür.

Örnek: Yıllık 50.000tl kar elde eden bir işletme 3’er aylık dönemlerde ortalama 12.500tl kar bildirimi yaptığında her bir dönem için ödeyeceği geçici vergi 12.500*%15=1.875tl tutarındadır.

·         Yılda bir Yıllık Gelir Vergisi

İşletmeler yıl boyunca yapmış oldukları işlemleri yılı takip eden mart ayında Vergi Dairesine Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ile beyan ederler. İşlemlerinden elde ettikleri karın   standart %20 Gelir Vergisine göre Yıllık Vergisi hesaplanır. Yıl içerisinde  ödenen geçici vergiler hesaplanan rakamdan düşüldükten sonra kalan tutar Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenir.

·         Yılda bir yasal defter tasdikleri

İşletmeler yıl boyunca yapmış oldukları işlemleri muhasebecileri vasıtasıyla noter onaylı defterlere kaydederler. Bu onay defterler kullanılmaya başlanmadan her yıl bir defaya mahsus olmak üzere tasdik ettirilir. Önceden beri açık olan işletmeler için bu tasdik zamanı her yıl aralık ayında gerçekleşir. Yeni açılan işletmelerde ise açılış esnasında defterleri de muhasebecisi tarafından notere tasdik ettirilir.

Bu ücret 650-850 TL   arasındadır.

·         Yılda bir meslek odası üye aidatlarını

İşletmeler üye oldukları odalara her yıl düzenli olarak aidat ödemek zorundadır.

Ödenecek tutar bölgelere göre değişmekle beraber Esnaf odalarında ortalama 250 / 400tl civarında iken Ticaret Odalarında bu rakam yaklaşık 800/1.250tl arasındadır.

Bu tutarlar yıl içerisinde iki eşit taksit halinde ödenir.

·         Her ay Mali Müşavirlik Ücreti

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir işletmelerin işlemlerini düzenli ve sistematik bir biçimde kayıt altına alınması ve bunların uygun bir şekilde devlete bildirilmesini sağlar. Bu hizmeti karşılığında ödenen aylık muhasebe ücretleri ikinci sınıf şubesiz ve personeli bulunmayan işletmelerde minimum 250 TL ’den başlar ve işlem hacmi, personel sayısı ve şube sayısına göre artış gösterir. Bu rakam birinci sınıf bilanço tipi şubesiz ve personelsiz bir işletmede 1200 TL ’ye yükselir.

*1 Mart 2016 tarihinden itibaren işverenler çalıştırdıkları işçiler için 5510 sayılı sigorta primi desteği teşvikinden yüzde beş, 6486 sayılı kanunla sağlanan sigorta primi desteği teşvikinden yüzde altı olmak üzere toplam yüzde on bir oranında işveren primi desteği ile 6661 sayılı kanunla sağlanan 100,00 TL sigorta primi indiriminden yararlanacaktır. 1.647,00 TL/ay brüt asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken toplam sigorta primi (%34,5) 568,22 TL olup bunun (%14) 230,58 TL’sı işçi hissesi (%20,5) 337.64 TL’sı ise işveren hissesi olarak hesaplanmaktadır. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Mart 2016 tarihinden itibaren asgari ücretli işçi için ödenecek toplam sigorta primi 287,05 TL/Ay olarak hesaplanacaktır.

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler