Logo Logo
Kosgeb Girişimcilik Desteği Aldıktan Sonra İş Yeriniz İflas Edip Kapanırsa Ne Olur?

KOSGEB Girişimcilik Desteği Kurul kararı sonucu girişimciye 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.İş planı projesi uygun bulunan girişimci bu kararın ardından 90 içinde iş yerinin resmi kurulumunu yapar ve KOSGEB’e gidip(veya KOSGEB veri tabanı üzerinden indirdiği) Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesini imzalar. Girişimcilik Desteği başvurunuz KOSGEB tarafından onaylandıktan sonra KOSGEB ile imzalayacağınız taahhütnameyi görmek için tıklayınız.

Bahsi  geçen bu taahhütnamede belirtilen;

‘’Yeni Girişimci Desteği kapsamında satın alınan makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımını taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile satmayacağımızı, kiralamayacağımızı, kullanım hakkını hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devretmeyeceğimizi, rehin göstermeyeceğimizi……….aksi halde destek miktarını yasal faizi ile birlikte ödeyeceğimizi.’’

Taahhütnamede belirtildiği üzere KOSGEB desteği kapsamında olan demirbaş, makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılımı ‘’3 yıl boyunca satmaz kiraya veremez, kullanım hakkını hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredemez ve rehin gösteremezsiniz.’’ KOSGEB ile imzalamış olduğunuz taahhütnamede girişimciler üstte belirtilen durumları yapmayacaklarını taahhüt eder.Bu belirtilen durumların KOSGEB tarafından tespiti halinde ise KOSGEB’in girişimciye ödemiş olduğu destek tutarı yasal faizi ile KOSGEB’e geri iade edilir.

Devamını Oku...

KOSGEB ile taahhütname imzaladığınız tarihten itibaren 1. ve 2. Yıl sonunda işletmenizin vergi mükellefiyetinin devam edip etmediği KOSGEB tarafından vergi dairesi marifeti ile sorgulanır. 3. Yılsonunda ise işletmenizden sorumlu KOSGEB personeli tarafından işletmeniz yerinde ziyaret edilir. Destek kapsamında işletmenize sağlanan makine teçhizat ofis donanımı ve yazılımın işletmenizde olup olmadığı denetlenir.

Girişimciler KOSGEB ile taahhütname imzaladıktan sonra 3 yıl boyunca hiçbir koşul ve şartı mazeret göstererek işletmelerini kapatamazlar mı?

Evet, Girişimci KOSGEB ile taahhütname imzaladıktan sonra keyfiyetten işletmesini kapatamaz.Böyle bir durumun KOSGEB tarafından tespiti halinde KOSGEB Girişimciye Ödemiş olduğu desteği yasal faizi ile geri talep eder.

Fakat Girişimcinin kastı ve ağır kusuru olmadığı durumlar, ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, yangın, sel, deprem, su basması, hırsızlık vb. mücbir sebepler, işletmenin faaliyetlerini engelleyici nitelikte finansal yetersizlik, ön görülemeyen bir ekonomik kriz, pazar daralması, terör ve bunlara benzer faktörler sebebi işletmenizi kapata bilirsiniz. Bu ve benzeri, girişimcinin dışında gerçekleşen ve elinde olmayan( kastı ve ağır kusuru olmadığı) durumlarda işletmesini kapatabilir. Bu gibi durumları ilgili belge ve evraklar ile ispatlamak ve işletmenizi kapatmandan önce gerçekleşen bu durumu KOSGEB’e açıklayıcı bir dilekçe ( bu dilekçeyi destekleyici evraklar ile) ile sunmanız halinde işletmenizi kapata bilir desteği sonlandıra bilirsiniz.

NOT: İş yerini kapatmadan önce  durumu  KOSGEB’e bildirmelisiniz.

KOSGEB ilgili dilekçe ve durumunuzla ilgili sunmuş olduğunuz destekleyici evrakları KOSGEB Girişimcilik Desteği kurulunda inceler, uygun bulması halinde işletmeniz sunmuş olduğu hibe desteğinin geri iadesini talep etmez. Ancak Faizsiz kredi desteği kullanmış iseniz bunun geri ödemesini her koşulda yapmak zorundasınız.

Devamını Oku...

KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında aklınıza  takılan bütün soruların en doğru ve güncel cevaplarını bulmak, KOSGEB Girişimcilik desteği ile işletmenize 50.000 TL 100.000 TL faizsiz kredi desteğini en hızlı kolay ve doğru yoldan hemen almak için ihtiyacınız olan her şeye , aracı ve iş planı yazarına  binlerce lira ücret ödemen  hemen   sahip olabilirsiniz. Nasıl Mı?

Devamını Oku...

KOSGEB Girişimcilik Desteğini almak için ihtiyacınız olan her şey KOSGEB Girişimcilik Desteği Hibe Alma Rehberi’nde sizleri bekliyor, keşfetmek için tıklayınız.

KOSGEB Girişimcilik Desteği ile hibe ve faizsiz kredi fırsatlarını öğrenmek için tıklayınız.

 

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler