Logo Logo
2018 Yetişen Alır! KOSGEB Girişimcilik Desteğinde Erken Ödeme Dönemi

28.12.2017 tarihinde KOSGEB Girişimcilik Destek Programı tekrar değişti ve bu değişiklik ile artık KOSGEB Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler KOSGEB’den erken ödeme alabilecek. Erken Ödeme yöntemi zaten çeşitli, yurt içi veya yurt dışı hibe ve kredi desteği sunan birçok programda yaygın olarak kullanılan etkili bir ödeme yöntemiydi. Bu yönetimin KOSGEB Desteklerine, özelde ise KOSGEB Girişimci Desteğine uygulanması ise genel olarak, 1 Temmuz 2017 yılında yürürlüğe giren Üretim Reform Paketinin, TBMM’den geçmesi ve 28.12.2017 tarihinde değişen KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alması ile resmi olarak gerçekleşti.

KOSGEB Girişimci Desteğinde Erken Ödeme Nedir?

28.12.2017 tarihinde değiştirilip yenilenen KOSGEB Girişimci Desteği kapsamında girişimciler ilgili giderleri için daha harcama yapmadan( yani ceplerinden daha para çıkmamış iken) KOSGEB’den ödeme alabilirler. KOSGEB’in girişimciler harcama yapmadan, girişimcilere ödeme yapmasına Erken Ödeme denir.

KOSGEB Girişimci Desteğinde Erken Ödeme Almanın Avantajları

Birçok girişimci için hayal olan, sermayesiz iş yeri kurma imkânı ,KOSGEB Girişimci Desteği kapsamında yer alan erken ödeme imkanı ile artık büyük ölçüde hayal olmaktan çıkmıştır. Girişimciler iş fikirleri için KOSGEB’den erken ödeme alarak iş yerleri için gerekli olan makine teçhizat, ofis donanım ve yazılım gibi giderleri için ceplerinde hiç nakit para olmadan KOSGEB’den erken ödeme alarak bahsi geçen giderlerine 18.000-27.000 tl arasında hibe -karşılıksız ve geri ödemesiz- desteği alabilir.

KOSGEB Girişimci Desteğinde Erken Ödeme Hangi Giderler Kalemleri İçindir?

Girişimciler Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği için KOSGEB’den erken ödeme alabilirler. Bu erken ödeme desteği işletme giderleri desteğini( kira , personel) ve sabit yatırım desteği olan 100.000 tl faizsiz kredi desteğini kapsamaz.

KOSGEB Girişimci Desteğinde Hangi Aşamada Erken Ödeme Alınır?

KOSGEB Girişimcilik Desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler aşağıda belirtilen aşamaları adım adım gerçekleştirmelidirler;

  • KOSGEB Girişimcilik Eğitimine katılır,
  • KOSGEB Girişimcilik Eğitimi bittikten, sonra iş yerlerinin yasal ve fiziki kurulumunu yapar,
  • KOSGEB Veri tabanı kaydını gerçekleştirip ilgili KOBİ Bilgi Beyanı ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurup KOSGEB’e sunar,
  • Üstte madde 3 ‘te belirtilen aşamayı yapan girişimciler için KOSGEB tarafından aktifleştirilen KOSGEB Veritabanında, girişimciler İş Planlarını hazırlar ve diğer ilgili evraklar ile KOSGEB Veri tabanı üzerinden, KOSGEB Girişimci Desteği başvurusu yapar,
  • İş Planında ve buna bağlı olarak iş fikrinde herhangi bir eksik, mantıksızlık, noksan olmayan girişimcilerin iş planları KOSGEB Girişimci Desteği kapsamında kurul kararı ile desteklenme kararı alır.
  • Girişimciler bu desteklenme kararına istinaden ,Girişimci Desteği Kurul Kararı kapsamında desteklenme kararı almış olduğu demirbaşlar için ilgili satıcılara banka üzerinde ödeme yapar ve bu demirbaşlara istinaden fatura ve demirbaşlarını alır.
  • Demirbaşlar girişimci tarafından işletmeye yerleştirilir. Demirbaşların fatura ve banka dekontu KOSGEB ‘e ödeme talep formu ile birlikte sunulur.
  • KOSGEB’de işletmenizden sorumlu KOBİ Uzmanı, fatura ve banka dekontunuza istinaden 3-5 gün içinde işletmenize gelip bu demirbaşlar sizde mi, değil mi ? faturada yazan özelliklerde mi değil mi? Eski mi? Yeni mi? vb. envai çeşit kritere göre inceler.
  • Bu aşamada ilgili demirbaşlar, faturalar ve banka dekontlarınızda her hangi bir eksik, yanlış ve noksan yok ise ödeme emriniz işleme konur ve ilgili giderleriniz için KOSGEB’den ödeme alırsınız.

Üstte belirtilen aşamalar normal şartlar altında KOSGEB Girişimci Desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler için uygulanması gereken adımlardır. Fakat her girişimci iş yeri kurmak için yeterli miktarda sermayeye sahip olmayabilir.Bu gibi durumda olan girişimciler KOSGEB’den ön ödeme –erken ödeme – alabilir.

  1. 5. Maddede belirtilen aşamaya gelen girişimciler ‘’Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği için KOSGEB’den erken ödeme alabilirler.Yani girişimci Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım giderleri için harcama yapmadan (6.Madde ) KOSGEB’den bu giderleri için en fazla %50 oranında erken ödeme alabilir.Almış olduğu bu erken ödeme ile ,giderleri için harcama yapabilir yani 6-7-8-9 madde belirtilen iş ve işlemlerini yapabilir.

KOSGEB Girişimci Desteğinde Erken Ödeme Oran ve Miktarı Ne Kadaradır?

Girişimciler Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği için KOSGEB’den erken ödeme alabilirler. Bu oran her girişimci için aynı olmak ile birlikte desteklenmeye esas tutarın en fazla %50’si kadardır.

Örneğin; Aksaray ilinde(5. Bölge) bulunan bir bayan girişimci iş fikri için, KOSGEB ‘e 31.250+ kdv tutarında kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım gideri sunmuş olsun ve KOSGEB Kurul kararına göre bu demirbaşlar için 30.000 tl’lik (kdv hariç) tutarı onaylanmış olsun.-1.250 tl’yi KOSGEB revize edip Desteklenmeye Esas Tutarı 30.000 tl olarak belirledi.-Bu girişimci 30.000 tl’nin %50’si olan 15.000 tl ‘yi KOSGEB’den erken ödeme olarak alabilir.Ayrıca bu 15.000 tl’lik erken ödemeyi alabilmek için bahsi geçen girişimci 30.000 tl’nin %20 fazlası kadar yani 36.000 tl’lik bir teminatı KOSGEB’e sunmalıdır.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

ERKEN ÖDEME TABLOSU VE HESAPLANMIŞ MAKSİMUM ORANLARI

Normal Şartlar Altında

KOSGEB Girişimci Desteği Kuruluş Dönemi Makine Teç.Ofis.Yazılım Desteği Miktarı

18.000 tl için

KOSGEB’in Maksimum Erken Ödeme Miktarı

%50 Artış İle

KOSGEB Girişimci Desteği Kuruluş Dönemi Makine Teç.Ofis.Yazılım Desteği Miktarı

27.00 tl için

KOSGEB’in Maksimum Erken Ödeme Miktarı

1.veya 2. Bölge Erkek Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 30.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

15.000 tl

( 15.000 tl erken ödeme alabilmek için 30.000tl’ nin %20 fazlası-36.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

En fazla 45.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

22.500 tl

( 22.500 tl erken ödeme alabilmek için 45.000tl’ nin %20 fazlası-54.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

1.veya 2. Bölge Bayan, Engelli,Gazi,Şehit Yakını Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 22.500 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

11.250 tl

( 11.250 tl erken ödeme alabilmek için 22.500 tl’ nin %20 fazlası-27.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

En fazla 33.750 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

16.875 tl

( 16.875 tl erken ödeme alabilmek için 33.750tl’ nin %20 fazlası-40.500 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

3.4.5.6. Bölge Erkek Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 25.714 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

12.857 tl

( 12.857 tl erken ödeme alabilmek için 25.714 tl’ nin %20 fazlası-30.857 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

En fazla 38.571 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

19.285 tl

( 15.000 tl erken ödeme alabilmek için 30.000tl’ nin %20 fazlası-46.286 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

3.4.5.6. Bölge Bayan, Engelli, Gazi, Şehit Yakını Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç.Ofis.Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 20.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

10.000 tl

( 10.000 tl erken ödeme alabilmek için 20.000 tl’ nin %20 fazlası-24.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

En fazla 30.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

15.000 tl

( 15.000 tl erken ödeme alabilmek için 30.000tl’ nin %20 fazlası-36.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

Sıfır Sermayeli Girişimcinin, Erken Ödeme İle Cebinden Hiç Para Çıkmadan İş yeri Açması Mümkün Mü ?

Bilindiği üzere KOSGEB Girişimcilik Desteği kapsamında ,Girişimcilere 2 şekilde ödeme yapmaktadır;

1.Durum;Girişimci, KOSGEB Kurul Kararında belirtilen giderlerin tamamını önce kendi harcar ve bu durumda KOSGEB Girişimciye belirlenmiş olan destek oranında ödeme yapar.

2.Durum; Girişimci, KOSGEB Kurul Kararında belirtilen giderlerin destek kapsamında olmayan miktarını ve kdv’sini satıcıya öder ve bu durumda KOSGEB Girişimci yerine tedarikçiye belirlenmiş olan oranda ödeme yapar.

Üstte belirtilen 2. Durum için yani girişimcinin destek kapsamında olan giderlerinin, desteğe konu olmayan kısmı ve kdv’si girişimci tarafından satıcıya ödenir bu durumda ,KOSGEB desteğe konu olan oranı girişimci yerine satıcıya öder.

Örneğin; Aksaray ilinde(5. Bölge) bulunan bir bayan girişimci iş fikri için, KOSGEB ‘e 31.250+ kdv tutarında kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım gideri sunmuş olsun ve KOSGEB Kurul kararına göre bu demirbaşlar için 30.000 tl’lik (kdv hariç) tutarı onaylanmış olsun.-1.250 tl’yi KOSGEB revize edip Desteklenmeye Esas Tutarı 30.000 tl olarak belirledi.Bu girişimci 30.000 tl’nin %50 si olan 15.000 tl ‘yi KOSGEB’den erken ödeme olarak alabilir.Ayrıca bu 15.000 tl’lik erken ödemeyi alabilmek için bahsi geçen girişimci 30.000 tl’nin %20 fazlası kadar yani 36.000 tl’lik bir teminatı KOSGEB’e sunmalıdır.KOSGEB’e ilgili teminatı sunan bayan girişimci KOSGEB’den 15.000 tl erken ödeme alır.Bu bayan girişimci için destek oranı %90 yani girişimci ilgili demirbaşları için satıcıya %10 + kdv öder.(30.000 tl’nin %10’u 3.000 tl ,30.000 tl ‘nin %18 kdv’si 5.400 tl, 3.000+5.400 tl=8.400 tl) Bahsi geçen girişimci satıcıya 8.400 tl öder ve buna karşılık KOSGEB satıcıya 27.000 tl ödeme yapar.Bir girişimci elinde hiç sermaye yok iken ‘’erken ödeme için KOSGEB’e sunmasu gereken teminat sorununu aşması halinde’’rahatlıkla iş yerini kurabilir.Hatta erken ödeme olarak almış olduğu 15.000’den 8.400 tl gibi bir gideri çıkarıp 6.600 tl’de arttırabilir.

Aşağıda tabloda girişimcilerin ilgili giderlerine ilişkin KOSGEB’in tedarikçiye ödeme yapılmasını istemeleri durumunda tedarikçiye ödemeleri gereken minimum miktar hesaplanmıştır. Bu tabloda yer alan bilgilere göre hangi il ve hangi destek oranı söz konusu olursa olsun,girişimcilerin KOSGEB’den alacakları ön ödemeye -erken ödeme- ve tedarikçiye ödeme yapılmasını istemeleri durumunda ceplerinden hiç para çıkmadan KOSGEB Girişimcilik Desteği kapsamında işletme kuruluş dönemi makine teçhizat ofis donanım ve yazılım desteği ile 18.000-27.000 tl’ye kadar hibe desteği almaları mümkün.

18.000 TL KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE TEÇHİZAT OFİS DONANIM VE YAZILIM DESTEĞİ İÇİN

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

ERKEN ÖDEME TABLOSU VE HESAPLANMIŞ MAKSİMUM ORANLARI

Normal Şartlar Altında

KOSGEB Girişimci Desteği Kuruluş Dönemi Makine Teç.Ofis.Yazılım Desteği Miktarı

18.000 tl için

KOSGEB’in Maksimum Erken Ödeme Miktarı

Girişimcinin Tedarikçiye Ödemesi Gereken Minimum Miktar

1.veya 2. Bölge Erkek Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 30.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

15.000 tl

( 15.000 tl erken ödeme alabilmek için 30.000tl’ nin %20 fazlası-36.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

17.400 tl

(30.000 tl’nin %40’ı 12.000 tl,

30.000 tl’nin %18 kdv’si 5.400tl

olmak üzere toplam 17.400 tl)

1.veya 2. Bölge Bayan, Engelli,Gazi,Şehit Yakını Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 22.500 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

11.250 tl

( 11.250 tl erken ödeme alabilmek için 22.500 tl’ nin %20 fazlası-27.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

8.550 tl

(22.500 tl’nin %20’ı 4.500 tl,

22.500 tl’nin %18 kdv’si 4.050 tl

olmak üzere toplam 8.550 tl)

3.4.5.6. Bölge Erkek Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 25.714 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

12.857 tl

( 12.857 tl erken ödeme alabilmek için 25.714 tl’ nin %20 fazlası-30.857 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

12.344 tl

(25.714 tl’nin %30’ı 7.715 tl,

25.714 tl’nin %18 kdv’si 4.629 tl

olmak üzere toplam 12.344 tl)

3.4.5.6. Bölge Bayan, Engelli, Gazi, Şehit Yakını Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç.Ofis.Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 20.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

10.000 tl

( 10.000 tl erken ödeme alabilmek için 20.000 tl’ nin %20 fazlası-24.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

5.600 tl

(20.000 tl’nin %10’ı 2.000 tl,

20.000 tl’nin %18 kdv’si 3.600 tl

olmak üzere toplam 5.600 tl)

27.000 TL KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE TEÇHİZAT OFİS DONANIM VE YAZILIM DESTEĞİ İÇİN

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

ERKEN ÖDEME TABLOSU VE HESAPLANMIŞ MAKSİMUM ORANLARI

%50 Artış İle

KOSGEB Girişimci Desteği Kuruluş Dönemi Makine Teç.Ofis.Yazılım Desteği Miktarı

27.00 tl için

KOSGEB’in Maksimum Erken Ödeme Miktarı

Girişimcinin Tedarikçiye Ödemesi Gereken Minimum Miktar

1.veya 2. Bölge Erkek Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 45.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

22.500 tl

( 22.500 tl erken ödeme alabilmek için 45.000tl’ nin %20 fazlası-54.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

26.100 tl

(45.000 tl’nin %40’ı 18.000 tl,

45.000 tl’nin %18 kdv’si 8.100 tl

olmak üzere toplam 26.100 tl)

1.veya 2. Bölge Bayan, Engelli,Gazi,Şehit Yakını Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 33.750 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

16.875 tl

( 16.875 tl erken ödeme alabilmek için 33.750tl’ nin %20 fazlası-40.500 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

12.825 tl

(33.750 tl’nin %20’ı 6.750 tl,

33.750 tl’nin %18 kdv’si 6.075 tl

olmak üzere toplam 12.825 tl)

3.4.5.6. Bölge Erkek Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç. Ofis. Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 38.571 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

19.285 tl

( 15.000 tl erken ödeme alabilmek için 30.000tl’ nin %20 fazlası-46.286 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

18.515 tl

(38.571 tl’nin %30’ı 11.572 tl,

38.571 tl’nin %18 kdv’si 6.943 tl

olmak üzere toplam 18.515 tl)

3.4.5.6. Bölge Bayan, Engelli, Gazi, Şehit Yakını Girişimcilerin için maksimum Kuruluş Dönemi Makine Teç.Ofis.Yazılım Desteği Miktarı

En fazla 30.000 tl’ye kadar gider gösterebilirsiniz.

15.000 tl

( 15.000 tl erken ödeme alabilmek için 30.000tl’ nin %20 fazlası-36.000 tl- kadar ,KOSGEB’e teminat vermek zorundasınız.)

8.400 tl

(30.000 tl’nin %10’ı 3.000 tl,

30.000 tl’nin %18 kdv’si 5.400 tl

olmak üzere toplam 8.400 tl)

KOSGEB Girişimci Desteğine Aracı ve Proje Yazarlarına Binlerce Lira Ödemeden Sizde Ulaşabilirsiniz !

KOSGEB Girişimcilik Desteğine aracı ve proje yazarı firmalara binlerce lira ödemeden tek başına aracısız ulaşmak isteyen girişimciler için web sitemizde Aracısız Hibe Alma Çözümleri arasında yer alan T.Hibe Desteği Almış yüzlerce KOSGEB Girişimci İş Planı Örneği ve Hibe Kurtları tarafından KOSGEB Girişimci Desteğini en hızlı kolay ve en doğru yoldan nasıl alabileceğinizin bütün püf noktalarının örnekler ile anlatıldığı sürekli yeni ve güncel KOSGEB Girişimcilik Desteği Hibe Alma Rehberleri yer almaktadır. Üstelik T.Hibe Desteği Almış İş Planı Örneği satın alan herkese piyasa değeri 49 tl olan KOSGEB Girişimcilik Desteği Hesap Tabloları hazırlama Robotu hediye ! Artık kim korkar KOSGEB Girişimci İş Planı Mali Tablolarını hazırlamaktan!

Üstte belirtilen Aracısız Hibe Alma çözümlerine rağmen kimisi çilekli sever!

Onları da unutmadık.

Alanında profesyonel KOBİ Uzmanları(Hibe Kurtları) refakatinde ‘’Size Özel %100 Kesin Destek Almak Garantili KOSGEB Girişimcilik Desteği Danışmanlık ve İş Planı Hazırlama Hizmeti de sunmaktayız. Üstelik piyasa fiyatının yarısının da altında üstelik, KOSGEB Girişimcilik Desteği Alamamanız durumunda ‘’Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi ile para iade garantili ‘’

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler