KOSGEB İş Planı Örneği Nasıl Hazırlanır ?

KOSGEB İş Planı Örneği bir iş fikri olan ve  KOSGEB Girişimcilik Eğitimine katılmış  ve girişimcilik destek programı ile iş yerini açmak isteyen ve yeterli öz kaynağı  bulunmayan  girişimcilerin Girişimcilik Desteği kurulunu ikna edecek düzeyde eksiksiz  ve profesyonelce hazılamak zorunda olduğu bir  rapordur.Bu rapor  sadece  KOSGEB Girişimcilik kurulunu ikna  etmeye  yönelik olmamakla birlikte iş planı  girişimcinin varmak istediği  hedefleri belirlemekte ve bu hedefleri   ne derece başardığının sağlamasıdır.

iş planı örneği kosgeb,İş planı Örneğine neden ihtiyaç duyarız?

Bir çok  yeni kurulan  işletmenin büyük çoğunluğu ilk yıllarında kapanmaktadır. KOSGEB Girişimcilik Destek programı ile iş planına dayalı olarak iş yerlerinin bir plan ve yol haritası  yönünde kurulmaları  sağlanmaktadır.Bu  sebep ile KOSGEB Girişimcilik  destek programı  dahilinde destek almak için  Girişimciler KOSGEB Girişimci iş planı örneği hazırlamak  zorundadır.Ancak 70 saatlik girişimcilik eğitimi ile  bir  girişimcinin   KOSGEB iş planı dosyası  hazırlaması oldukça zordur.Bu  sebep ile bir çok girişimci iş planı örneği dosyası  hazırlatırken danışmanlık firmalarından danışmanlık alıp iş planı örneği  dosyası hazırlatır ve desteğe  bu marifet ile ulaşır.

İş planı örneği nasıl hazırlanır?

Aşağıda  başlıklar halinde  KOSGEB girişimcilik  programı dahilinde iş planı örneği  nasıl  hazırlanır sorusu  başlıklar halinde cevaplandırılacaktır. İş planı pazarlama,üretim yönetim ve finasal  bölüm olmak üzere 4 temel  bölümden oluşmaktadır.İdeal bir iş planı örneği 60-70  sayfa olmakla  birlikte  sayfa  sınırlaması iş planı için  yersiz  bir çabadır.

İş Planı Örneğinin Bölümleri;

1-Girişimci ve işletmenin tanımı
2-Talep yapısı ve piyasa araştırması
3-Pazarlama planı
4-Üretim planı
5-Yönetim planı
6-Finasal plan
7-Risk analizi
8-Zaman tablosu
9-Ekler

İş Planı dosyası Giriş / Yönetici Özeti Bölümü: Giriş bölümü iş planını okuyacak yatırımcı( veya KOSGEB) için ilk bakılacak bölüm olduğu için önemlidir. Bu bölümün okuyucuda ilgi uyandırması ve planın tümünü okumak için istek yaratması gerekmektedir.

kosgeb

Girişimcinin ve İşletmenin Tanımı: Bu bölümde iş planı örneğinde iş fikrinin seçim  ve işi seçme nedenleri, kişisel yetenekleri, eğitimi ve hedefleri özellikle belirtilmelidir. Bu bilgilerle birlikte işletmenin ismi, hukuki yapısı, işletmenin neden başarılı olacağı, güçlü yönlerinin de açıklanması amaçlanmaktadır. Bu bölümün bir diğer amacı, girişimcinin kendisine ulaşılabilmesi ve genel olarak sosyal özelliklerinin anlaşılması için gerekli bilgileri vermesidir.

 

Talep Yapısı ve Piyasa Araştırması: Bu bölümde iş planı örneğinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

talep_yapisi

 • İçinde bulunacağınız/bulunduğunuz pazarın boyutu nedir?
 • Eğer varsa, pazar boyutlarını etkileyen pazar eğilimleri nelerdir?
 • Başlıca rakipler kimlerdir? Her birinin pazar payı nedir?
 • Pazarda hangi ikame mal ve hizmetler bulunmaktadır?
 • Pazara giriş için engeller var mıdır?
 • Müşterileriniz kimdir, hangi demografik özelliklere sahiptir?
 • Müşterilerinizin yaşadığı yer ve gelir düzeyi nedir?
 • Hangi ürün veya hizmetleriniz müşteriler tarafından bir ihtiyacı gidermek için devamlı olarak satın alınmaktadır?
 • Müşterilerinizin esas ihtiyaçları nedir ve bu ihtiyaçları etkileyen unsurlar nelerdir?
 • Başlıca rakipleriniz kimlerdir?
 • Rakiplerinizin büyüklüğü nedir?
 • Rakipleriniz hangi stratejileri kullanmaktadır?

Pazarlama Planı: Bu bölümde iş planı örneğinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 • Pazara girişte ürün ve hizmetlerinizin tanıtım şekli ile ilgili bilgi.
 • Ürün ve hizmetler–Ürün ve hizmetlerinizi ortaya koyan ayrıntılı bilgi.
 • Ücretlendirme–Ürün veya hizmetinizin satılacağı fiyat bilgisi.
 • Dağıtım–Ürün veya hizmetlerinizin işletmeden son tüketicilerin eline geçmesi için kullanılacak yöntemler.
 • Satış yaklaşımı–Ürün veya hizmetlerin satış yöntemleri
 • Reklam ve promosyon–Reklam ve promosyonlar için ayrılacak olan bütçe ve uygulanacak olan metodların getirileri.
 • Halkla ilişkiler–Ürün ve hizmetlerin satışını desteklemek için halkla ilişkilerin rolü ve etkileri.

 uretim_plani

Üretim Planı: Bu bölümde iş planı dosyasında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 • Ürün nasıl üretilecektir?
 • Üretim kapasitesi ve birim üretim süresi nedir?
 • Hangi coğrafi bölgede üretim yapılacaktır?
 • Ürünler nerede depolanıp saklanacaktır?
 • Dış kaynak kullanılacak mıdır?
 • Hangi kurallar ve yasal konular dikkate alınmalıdır?

Yönetim Planı: Bu bölümde iş planı örneğinden aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 • İşletme organizasyonu nasıldır?
 • Temel yönetim kadrosu kimlerden oluşmaktadır?
 • Eğer varsa hisse sahipleri, ortaklar veya yatırımcılar kimlerdir?
 • Yönetim Kurulu ve Danışmanlar Kurulu kimlerden oluşmaktadır?
 • Profesyonel anlamda kim ya da kimlerden danışmanlık hizmeti alıyorsunuz?

Finans Planı: Bu bölümde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 • Gelir durumu
 • Proforma Bilanço
 • Nakit Tablosu
 • Başabaş Analizi
 • Yatırımın geri dönüş süresi

Risk Analizi: Bu bölümde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

 • SWOT Analizi
 • Olası senaryolar ve öneriler

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir